Zgjidhni një domain dhe prezantoni biznesin tuaj në botë

Gati për projektin tënd të ri? Gjej emrin domain perfekt për çmimin më të mirë.

Gjithçka fillon me një emër perfekt domain.

Kërkoni dhe blini emra domain të disponueshëm .al, që i përshtaten biznesit tuaj.

.AL $8.99/viti

.COM.AL $9.99/viti

.NET.AL $9.99/viti

.ORG.AL $9.99/viti

Çfarë është një domain .al?

Një domain .al është një lloj domain-i nivelit më të lartë (TLD - Top-Level Domain) që përdoret për të identifikuar faqe të internetit që kanë lidhje me Shqipërinë. Sigla "al" përfaqëson kodin e vendit për Shqipërinë sipas standardeve ndërkombëtare të kodifikimit (ISO 3166-1 alpha-2).Ky lloj domain-i përdoret për të identifikuar faqe interneti të ndryshme që kanë të bëjnë me Shqipërinë, përfshirë faqe të biznesit, faqe personale, organizata, dhe shumë të tjera. Përdorimi i një domain-i .al shërben për të lidhur një faqe interneti me identitetin e vendit shqiptar dhe për të targetuar audiencën shqiptare ose për të ofruar përmbajtje në lidhje me këtë vend.Në esencë, domain-i .al është një mjet për të identifikuar dhe ndarë faqe të internetit në mënyrë që të jenë të lehtësisht identifikueshme dhe të gjejnë një vend në rrjetin e internetit, duke i lidhur ato me kontekstin dhe identitetin e Shqipërisë.

Çfarë duhet të dini!

Para se të regjistroni një domain .al mëso më shumë.

Rregullorja për Domainet .al

Si çdo domain lokal, domain .al ka nje rregullore të paracaktuar nga AKEP (Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare), të cilat duhet të zbatohen si nga regjistrari dhe klienti. Për të mësuar më shumë lexoni rregulloren e akep.al .

DPPI

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale është institucioni i ngarkuar me ligj për regjistrimin, administrimin dhe promovimin e objekteve të PI-së, jep edhe të drejtat mbi patentat (emrat domain të regjistruar dhe mbrojtur tek patentat).

Lista e emrave të Ndaluar

Sipas rregullores AKEP është një listë e ndaluar për regjistrimin domain .al, pasi konsiderohen të papërshtatshme për përdorim publik. Ju sugjerojmë të verifikoni para se të blini domainin .al. Për të mësuar më shumë lexoni rregulloren e akep.al .

Lista e emrave të Rezervuar

Sipas rregullores AKEP është një listë e rezervuar për regjistrimin e domain .al, pasi janë emra që kanë përdorim sensitiv për përdorimin publik. Ju sugjerojmë ta shikoni para se të blini domainin .al. Për të mësuar më shumë lexoni rregulloren e akep.al .

Formular Aplikimi për Transferim tek një Regjistrues i Ri

Domainet .al mund të transferohen përmes një kodi autorizimi (njohur edhe si kodi EPP, AUTH Code apo çelës transferimi). Ky kod merret nga regjistrari aktual dhe duhet të përdoret brenda 24 orësh. Për të mësuar më shumë lexoni rregulloren e akep.al . ​

Garancia për kthimin e parave

Duke qënë se blerja e domain është një shërbim që aprovohet nga AKEP nëse blini një domain dhe aprovohet, nuk bëhet kthimi i parave. Ne rast se shërbimi nuk aprovohet nga AKEP, atëherë bëhet e mundur t'ju kthehet pagesa e kryer nga ju.

Regjistri Online i Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale

Përpara se të kërkoni dhe regjistroni një domain “.al” duhet të verifikoni në faqen web të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Intelektuale (DPPI) në mënyrë që emri domainit i zgjedhur nga ju, të mos jetë markë/patentë/ e regjistruar nga kjo drejtori. Emrat e markave dhe patentave të miratuara nga institucioni përkatës, të cilat përkojnë saktësisht me emër domaini nën “.al”, përbëjnë emra të rezervuar për poseduesit e markës/patentës/ të regjistruar dhe nuk mund të regjistrohen nga askush tjetër.

Kujdes! Regjistruesi bie dakord se në rast se nuk e vendos në përdorim domainin .al për një periudhë 1 (një) vjeçare nga data e regjistrimit/rinovimit, është dakort që domaini të kalojë në gjendje të lirë, duke i dhënë mundësinë një individi tjetër për ta regjistruar dhe përdorur (pasi plotëson kërkesën).

Kujdes! Deklarimet e të dhënave të rreme apo paraqitja e dokumenteve të falsifikuara për regjistrim, përbëjnë krime të falsifikimit dhe/ose përdorimit të dokumenteve të falsifikuara, që parashikohen nga nenet 186, 189 ose 191 të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. Asnjë emër domain nuk regjistrohet me të dhëna të rreme.

UpFlare Sh.p.k. është i regjistruar pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe zbaton detyrimet dhe përcaktimet që rrjedhin nga Ligji Nr. 9887 datë 10.03.2008 Për mbrojtjen e të dhënave personale.